November 2019

Fritt flöde med årligt resultat

Contemporary är ett tema sprungen ur en fritt flödande kreativitet och som började med ett grafiskt ägg i millennieskiftet. Sedan dess har det fyllts på med ytterligare motiv under eller mer exakt, över rubrikens tema. Kanske snart dags att göra ett samlingscollage med dess, om ytterligare ett år och motiv, hela 20 olika blad under två decennium. Hmmm, nu föddes en ny tanke som ska få utrymme att växa. Kommande nya år lär påminna mig nog så ofta om kollektionens växande antal i sina upprepade siffror…2020.

Nåväl, jag har många dagar och ett helt år att makligt fundera. Premiärdag valdes för att bringa ljus och förväntan till vår annars allt mer mörknande årstid. Idag är det 1 november och glädjande visning av årets motiv.

Motivet för 2019 printas i A2-format och föddes i en tanke som siktar framåt i spända och framåtdrivande segel. Jag undrar dock fortfarande vart den bärande vinden tar oss? Kommer vi alls någonvart nu när seglet inte ens längre är heltäckande för att samla och tillvarata vindens mäktiga kraft?

C_2019