March 2020

Utmaning och möjlighet

Moment_W

I svajande och oroliga tider då vardagen abrupt förändras tvingas hjärnan till arbete för att söka nya öppningar och möjligheter under drastiskt och snabbt förändrade förhållanden. Alternativa former och metoder söks och nya idéer föds. I motgång testas våra många och olika förmågor och vi kan i svårigheter finna något gott ur prövningen som vi inte kan undgå. Inget ont utan att det också för något gott med sig, säger ett gammalt ordspråk och det ligger inte bara hopp utan en hel del av nyttig och aktiv beredskap i den meningen. När det går knackigt gäller det att hålla modet uppe och att ansvarsfullt stötta varandra i vägen för ett mer stabilt och hållbart mål.
Med balanserat lugn

Knowledgeapple-100


Just nu prövas på högvarv allas vår impulskontroll över förivrade känslor. Det gäller att hålla styr på våra omedelbara rädslor och samtidigt hålla sig väl informerad. En nog så viktig grund är att vaket se till både fakta och erfarenhet i vår faktiska verklighet. Lika viktigt är att släppa det trånga jag-perspektivet och lyfta blicken och fokusera och tänka ur ett vi-perspektiv. Det krävs ett lugnt och sansat förnuft med god förmåga till balanserad avvägning för att undvika att konsekvenserna blir större än nödvändigt. Prövningar som dessa leder oss till nya och viktiga lärdomar om vi är uppmärksamma och nyttjar vår tid också till ett kritiskt och brett tänkande. Väg noga känsla mot förnuft för att på så sätt undvika förhastade och ödesdigra beslut. Bidra med Din hjälp, ta eget ansvar och visa varandra hänsyn. Vi har framöver en tid av många utmaningar men också möjligheter, dessutom har vi mycket att lära av de många erfarenheter vi nu bjuds.

Det mest slående för mig är hur sårbart vårt samhälle faktisk är konstruerat. Stressat och pressat är vårt arbetstempo. Det mesta fungerar just på marginalen och sällan finns någon back-up i personal eller material. Vi har en sjukvård och äldreomsorg som redan innan virusutbrottet gick på knäna. Förnödenheter är beräknade efter behov enbart för stunden och där de allra flesta saknar ett eget lagersystem för viktiga nödvändigheter. Vi har blivit bortskämda med att invagga oss i tron av att allt finns ändå att tillgå när vi behöver det. Men om något oförutsett händer då är vi snabbt satta ur spel. Ett faktum som nu visar sig få stora konsekvenser i vår redan hårt pressade samhällsstruktur. Kanske kom Corona som en mänsklighetens ögonöppnare? Att visa oss vikten av framförhållning och behovet av en plan B och ytterligare en plan C. Med förståndig insikt där vi ser till att ha ett något längre tidsperspektiv än just bara för dagen. Att inte lägga alla ägg i en och samma korg. Just för att sprida riskerna genom att vaket lära och därmed öka möjligheterna för att också lyckas.