En stund i tiden

Pionsquare
Naturens sköna under i fångat ögonblick som samtidigt minner oss om stundens sköra förgänglighet.

I ständig rörelse

CNEOUS20
En ständigt springande brådska…undrar om någon hann uppfatta hela bilden?

Sommarljuset hälsas och firas

GM19junibukett_W

Grafiskt

squaretilt-100

Syren

syrendet_W

På tur att briljera. Ej sedd och under mörk natt gör den sig ändå genom ljuvlig doft påtagligt närvarande. Nu står syrenen i sin allra fagraste fägring.

Hägg

mellanHoS
Underbart är kort, men återkommer årligen med reservation för naturlig tidsvariation.

Vår

Slånblom_W

Utan en vinter så rivstartar våren. Ovanligt tidigt är det allt, nu när slånbuskarna (Prunus spinosa) i Skåne allaredan står i sitt korta men undersköna högflor. Skynda Dig ut! Upplev kraften i naturens hoppfulla uppvaknande i all sin prakt och spirande skönhet.

Påsk

GladPåsk20-100

Denna veckan kallas också passionsveckan. Just nu, är ett bra tillfälle att ta vara på och stilla och tacksamt begrunda rikedomen i stundens närvaro. Att njuta tiden vi har och uppskatta det levande livet i mångfaldens breda och djupa omfång. I smått som stort, kort som långt, glädje som sorg, lätt som svårt. Livet har många och olika faser och förutsättningar som också berikar och som gör vår begränsade tid möjlig att sinnrikt upplevas.

Nu önskar jag Glad Påsk!

Utmaning och möjlighet

Moment_W

I svajande och oroliga tider då vardagen abrupt förändras tvingas hjärnan till arbete för att söka nya öppningar och möjligheter under drastiskt och snabbt förändrade förhållanden. Alternativa former och metoder söks och nya idéer föds. I motgång testas våra många och olika förmågor och vi kan i svårigheter finna något gott ur prövningen som vi inte kan undgå. Inget ont utan att det också för något gott med sig, säger ett gammalt ordspråk och det ligger inte bara hopp utan en hel del av nyttig och aktiv beredskap i den meningen. När det går knackigt gäller det att hålla modet uppe och att ansvarsfullt stötta varandra i vägen för ett mer stabilt och hållbart mål.
Med balanserat lugn

Knowledgeapple-100


Just nu prövas på högvarv allas vår impulskontroll över förivrade känslor. Det gäller att hålla styr på våra omedelbara rädslor och samtidigt hålla sig väl informerad. En nog så viktig grund är att vaket se till både fakta och erfarenhet i vår faktiska verklighet. Lika viktigt är att släppa det trånga jag-perspektivet och lyfta blicken och fokusera och tänka ur ett vi-perspektiv. Det krävs ett lugnt och sansat förnuft med god förmåga till balanserad avvägning för att undvika att konsekvenserna blir större än nödvändigt. Prövningar som dessa leder oss till nya och viktiga lärdomar om vi är uppmärksamma och nyttjar vår tid också till ett kritiskt och brett tänkande. Väg noga känsla mot förnuft för att på så sätt undvika förhastade och ödesdigra beslut. Bidra med Din hjälp, ta eget ansvar och visa varandra hänsyn. Vi har framöver en tid av många utmaningar men också möjligheter, dessutom har vi mycket att lära av de många erfarenheter vi nu bjuds.

Det mest slående för mig är hur sårbart vårt samhälle faktisk är konstruerat. Stressat och pressat är vårt arbetstempo. Det mesta fungerar just på marginalen och sällan finns någon back-up i personal eller material. Vi har en sjukvård och äldreomsorg som redan innan virusutbrottet gick på knäna. Förnödenheter är beräknade efter behov enbart för stunden och där de allra flesta saknar ett eget lagersystem för viktiga nödvändigheter. Vi har blivit bortskämda med att invagga oss i tron av att allt finns ändå att tillgå när vi behöver det. Men om något oförutsett händer då är vi snabbt satta ur spel. Ett faktum som nu visar sig få stora konsekvenser i vår redan hårt pressade samhällsstruktur. Kanske kom Corona som en mänsklighetens ögonöppnare? Att visa oss vikten av framförhållning och behovet av en plan B och ytterligare en plan C. Med förståndig insikt där vi ser till att ha ett något längre tidsperspektiv än just bara för dagen. Att inte lägga alla ägg i en och samma korg. Just för att sprida riskerna genom att vaket lära och därmed öka möjligheterna för att också lyckas.

Profilering

SYNSDU

Upprepa, upprepa och upprepa…dem som etsar sig fast i medvetandet är dem som ständigt gör intryck för beständigt avtryck.

Livets resa

Trapped@2x-100
Det gäller att modigt och tålmodigt stå fast vid det som fakta och hjärta balanserat och tillsammans säger.

Udda eller jämnt?

SGF2020-100
Nu ska vi skriva ett nytt årtal och hälsa ett nytt decennium. 20-talet har bara börjat och första arket är redan printat.

Julfrid och väntat decennieskifte

GODJ

Nu stundar långhelg och jag önskar Er en vilsamt härlig sån.
Väl mött 2020!

Fritt flöde med årligt resultat

Contemporary är ett tema sprungen ur en fritt flödande kreativitet och som började med ett grafiskt ägg i millennieskiftet. Sedan dess har det fyllts på med ytterligare motiv under eller mer exakt, över rubrikens tema. Kanske snart dags att göra ett samlingscollage med dess, om ytterligare ett år och motiv, hela 20 olika blad under två decennium. Hmmm, nu föddes en ny tanke som ska få utrymme att växa. Kommande nya år lär påminna mig nog så ofta om kollektionens växande antal i sina upprepade siffror…2020.

Nåväl, jag har många dagar och ett helt år att makligt fundera. Premiärdag valdes för att bringa ljus och förväntan till vår annars allt mer mörknande årstid. Idag är det 1 november och glädjande visning av årets motiv.

Motivet för 2019 printas i A2-format och föddes i en tanke som siktar framåt i spända och framåtdrivande segel. Jag undrar dock fortfarande vart den bärande vinden tar oss? Kommer vi alls någonvart nu när seglet inte ens längre är heltäckande för att samla och tillvarata vindens mäktiga kraft?

C_2019

Festklädda lövträd

höstskrud-100


Lövträdens höst är färgsprakande vacker och som just nu gör sig redo för att så sakteliga tappa löv och tona ner till en lång och maklig vintervila. Det ska ackumuleras kraft i en pågående livscykel där naturen går till vila. Det krävs nu återhämtning inför en ny spirande säsong av groende växtkraft. Det är bara människor som oförtrutet kör på i ett allt mer stressande och ilande tempo. Året runt i samma om inte i allt snabbare takt. År ut och år in… Hann Du se lönnen i sin fantastiska höstkreation? Eller den ståtliga aspen bredvid i sin vackra, intensivt mättat och orangegula skrud?