En stund i tiden

Pionsquare
Naturens sköna under i fångat ögonblick som samtidigt minner oss om stundens sköra förgänglighet.