May 2020

Grafiskt

squaretilt-100

Syren

syrendet_W

På tur att briljera. Ej sedd och under mörk natt gör den sig ändå genom ljuvlig doft påtagligt närvarande. Nu står syrenen i sin allra fagraste fägring.

Hägg

mellanHoS
Underbart är kort, men återkommer årligen med reservation för naturlig tidsvariation.